DISCLAIMER

Algemeen

Dit is de privacy policy van Eye Wish Opticiens, onderdeel van Eyewish Benelux. Eyewish Benelux is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website (de “Website”).

Eyewish Benelux respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Eyewish Benelux heeft de gegevensverwerkingen die in het kader van deze Website plaatsvinden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

Persoonsgegevens

Eyewish Benelux verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens die u invult op contact- een aanvraagformulieren op de Website. U kunt via de Website onder meer uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan Eyewish Benelux verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de Website aan Eyewish Benelux verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Eyewish Benelux gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van Eyewish Benelux, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van reclame per post. Voor zover wettelijk vereist vraagt Eyewish Benelux uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

Eyewish Benelux zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar groepsmaatschappijen. In sommige gevallen zal Eyewish Benelux de door u verstrekte persoonsgegevens ook aan derden ter beschikking stellen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Eyewish Benelux of haar groepsmaatschappijen zullen uitvoeren. Eyewish Benelux zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Eyewish Benelux bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in beginsel niet langer dan twee jaar.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Eyewish Benelux over u verzamelt. Ook kunt u Eyewish Benelux verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek sturen aan: Eye Wish Opticiens t.a.v. Klantenservice Postbus 90 3769 ZH Soesterberg.